top of page

Onze belofte met privacy

Earl Grey Estates belooft uw privacy te eerbiedigen en uw persoonsgegevens te beschermen.

  • We zijn geheel transparant wat betreft de gegevens die we verzamelen en het gebruik ervan.

  • We gebruiken de gegevens die u ons verstrekt louter voor de in onze privacybeleid beschreven doeleinden.

  • Bovendien gebruiken we de gegevens ook om u beter te leren kennen en u aldus relevante aanbiedingen te sturen.

  • Als u ons meedeelt dat u geen berichten wilt ontvangen, zullen we u deze niet meer sturen.

  • We sturen u informatie indien dit van belang is voor de door ons verstrekte diensten om u op de hoogte te houden van de status van onze diensten.

  • We passen de nodige maatregelen toe om uw informatie te beschermen en deze veilig te bewaren.

  • We eerbiedigen de privacyrechten en we proberen de controle over uw eigen informatie aan u over te dragen.

 

 

U heeft toegang tot ons privacybeleid om u te helpen beter te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. We leggen daar in detail de soort persoonsgegevens die we verzamelen uit, hoe we die verzamelen, met welk doel we die kunnen gebruiken en met wie we ze kunnen delen.

 

PRIVACYVERKLARING

 

Dataprivacy is van groot belang voor Earl Grey Estates en we willen open en transparant zijn met onze verwerking van je persoonlijke gegevens. Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe je persoonlijke gegevens worden verwerkt en beveiligd.

Wie is de beheerder van jouw persoonlijke gegevens?
Het Belgische bedrijf Earl Grey Estates sprl is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Earl Grey Estates sprl
Rue de Thys 38
6800  Humain
België

Geautoriseerde vertegenwoordiger: Guido Jacobs
Btw-nummer: BE 0568 850 263

Waar slaan we je gegevens op?
De persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen worden in Word-, Excel- en pdf-formaat in Dropbox bewaard. Dit platform is volledig in regel met de huidige wetgeving en garandeert een optimale bescherming van alle persoonlijke gegevens van onze klanten, leveranciers en eenieder die ons hun persoonlijke gegevens doorgeeft.

 

Wie heeft er toegang tot je gegevens?
Je gegevens worden enkel gebruikt door medewerkers binnen Earl Grey Estates sprl om onze diensten te verlenen.
Jouw gegevens zullen nooit buiten Earl Grey Estates voor marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild.

 

Wat zijn je rechten?
Recht op toegang:
Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden. Je kunt Earl Grey Estates contacteren dat je je persoonlijke gegevens zal bezorgen via e-mail.

 

Recht op meeneembaarheid:
Wanneer Earl Grey Estates je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst heb je recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend.

 

Recht op correctie:
Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen.

 

Recht op wissen:
Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door Earl Grey Estates zijn verwerkt, te wissen, behalve in de volgende situaties:

* je hebt een lopende offerteaanvraag
* je hebt een openstaande bestelling of boeking die nog niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd of verstreken is
* je hebt een openstaande schuld bij HCM² - Earl Grey Estates, ongeacht de betalingsmethode
* als je gebruik hebt gemaakt van onze diensten, bewaren we je persoonlijke gegevens met betrekking tot je transactie binnen de bepalingen van de wettelijke boekhoudregels.

Je recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een rechtmatig belang:
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang van Earl Grey Estates. Earl Grey Estates zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we een legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je belangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische claims.

 

Je recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse ten behoeve van direct marketing.

 

Je kunt je op de volgende manieren afmelden van direct marketing:
* door de instructies in elke marketingmail te volgen

 

Recht op beperking:
Je hebt het recht om te vragen dat Earl Grey Estates de verwerking van je persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden:

* als je bezwaar maakt tegen verwerking gebaseerd op het rechtmatig belang van Earl Grey Estates, beperkt Earl Grey Estates alle verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het rechtmatig belang.
* als je beweert dat je persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet Earl Grey Estates elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
* als de verwerking onwettig is, kun je je verzetten tegen het wissen van je persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een verzoek indienen tot beperking van het gebruik van je persoonlijke gegevens
* als Earl Grey Estates de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar het wel nodig is voor jouw verdediging tegen rechtsvorderingen.

 

Hoe kun je je rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming zeer serieus en daarom kan je ons steeds contacteren in verband met je hierboven vermelde rechten via gj@earlgreyestates.com.

 

Functionaris voor gegevensbescherming:
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om ervoor te zorgen dat we je persoonlijke gegevens continu op een open, nauwkeurige en legale manier verwerken. Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op gj@earlgreyestates.com en DPO als onderwerp schrijven.

 

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Als je van mening bent dat Earl Grey Estates je persoonlijke gegevens op een onjuiste manier verwerkt, kun je ons contacteren. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

 

Updates voor onze privacyverklaring:
Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We zullen je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de Privacyverklaring, bijvoorbeeld waarom we je persoonlijke gegevens gebruiken, de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking of je rechten.

bottom of page